Onsdag

[not publicerad: 200924]

Geocaching
Loggat GPSgömmor å geocaching.com.

Hälsa
Den 21/9 skickade jag följande till VGregionens administration:
Betalningsförbindelse – regler (inom reg­ionen). Var i lagtex­ter / regler står det att det är jag som patient som har ans­varet för att initie­ra en remiss via min vårdcentral, som i mitt fall sk leda ti­ll en ’förlängd’ bet­alningsförbindelse efter att en påbörjad är slut – men vårdg­ivarens behandling är inte färdig? Det handlar om min rygg. Den initiala remissen handlade om min lä­ndrygg. Extern vårdg­ivare valde enligt medicinsk expertis att börja uppifrån, i nacken. Tanken var att sedan fortsätta med ländryggen. Nu gi­ck inte det, eftersom betalningsförbindel­sen inte gällde läng­re. Och det lades på mig att ordna en ny. Det tog ca 5 månad­er. Var i reglerna står det att ryggen inte räknas som ett enda rörelseorgan? Det verkar finnas en uppfattning om att up­pdelningen hals-, br­öst- och ländrygg är tre olika delar av kroppen. Jag skulle vilja ha tillgång ti­ll den formulering i ert regelverk som ger stöd för det. Vän­ligen

Igår (22/9) kom det två svar…:
———————————————
A (mail 1):
Hej!

Jag har blivit ombedd att besvara din fråga om: ”Betalningsförbindelse – regler (inom regionen). Var i lagtexter / regler står det att det är jag som patient som har ansvaret för att initiera en remiss via min vårdcentral”

Det framgår inte i ditt mail om den externa vårdgivare har avtal med Västra Götalandsregionen eller med annan region. Vissa avtal är så konstruerade att en patient måste ha en betalningsförbindelse/remiss innan den externa vårdgivaren kan ta emot.

I Patientlagen (2014:821) framgår att en patient vid önskemål om valfrihet har rätt att söka all offentligt finansierad öppenvård i hela landet utan betalningsförbindelse. Om en hemregion eller en vårdregion har remisskrav, så måste patienten dock ha en remiss. Den kan utfärdas av en läkare i hemregionen eller vårdregionen.

Om en patient utifrån valfrihet önskar vård som innebär att patienten behöver sk slutenvård, dvs måste stanna kvar över natt, så måste patienten ha en betalningsförbindelse innan vården ges.

Vänlig hälsning

NN

Enhet Produktionsstyrning och köpt vård
Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Respons:
Tja – jag får väl skylla mig själva som antagligen var otydlig i min fråga. Jag fick ju svaret: ”Om en hemregion eller en vårdregion har remisskrav, så måste patienten dock ha en remiss. Den kan utfärdas av en läkare i hemregionen eller vårdregionen.

Skulle nog ha frågat:
Är det meningen att en sjuk patient under behandling av en extern vårdgivare (inom regionen), med betalningsförbindelse (som är begränsad till 6mån), att denne patient ska vara den som blir ansvarig för att påbörjad behandling kan slutföras och ordna en ny betalningsförbindelse?
Vilket är mycket vanskligt då det beror på flera opåverkbara faktorer:
1. Har vårdcentralsläkaren lust att skriva remiss? (Den läkare jag mötte ansåg att jag inte behövde opereras alls utan jag remitterades till sjukgymnastik (absolut inget fel i det – mycket bra behandling – av fysioterapeuten).
2. Om Dr har lust – när skriver den remissen?
3. Om remissen skickas till en slutenvårdsenhet, inom regionen, så är det inte alls säkert att den enheten fortfarande har avtal med önskade extern vårdgivare (inom regionen).

Nu blev det så märklig att någon Dr på aktuell vårdcentral skrev en remiss (har inte lyckats få reda på vem eller av vilken anledning).
Det ledde till att jag fick ett brev från den slutenvårdsenhet (inom regionen). Brevet förklarade att de inte hade tid med mig och eftersom jag åberopat vårdgaranti (?) så bifogades ett formulär som jag omedelbart fyllde i och skickade in.
Efter bara ett par dagar kom ett svar att de skickat min remiss och en betalningsförbindelse till önskad extern vårdgivare (inom regionen).

De brukar höra av sig ganska snabbt – hörde dock inget – så jag ringde.
Fick då veta att de fått betalningsförbindelsen men den började gälla först 1/10 och någon remiss hade inte kommit än.

Ytterligare en nyhet… hade ingen aning om att någon eller något satte ett startdatum (utanför vårdgivaren).
Borde inte första vårdkontakten, med vårdgivaren, vara startdatum?
I mitt fall innebär det att jag nu ’förlorar’ en vecka av den tidsbegränsade betalningsförbindelsen.
Jag fick ett läkarbesök inbokat den 7/10.

Det denne doktor troligtvis kommer att göra är att skicka mig till MR bröst-/ländrygg. Det som egentligen skulle skett den 22/6.

Kan ju påpeka att det inte har varit någon smärtfri sommar. Mycket mediciner har det blivit.
Jag har enorm tur som är begåvad med en ytterst tålmodig fru och så hoppas jag att jag trots allt bibehåller mitt goda humör.
Lärde mig på en stresshanteringsutbildning att tänka positivt.
Det har jag nytta av – varenda dag.

———————————————
B (mail 2):
Hej!

Jag har fått ta del av ditt mail till regionen för att kunna besvara eventuella medicinska frågeställningar som framkommer i mailet. Du kommer att få ett separat mail kring regler om betalningsförbindelser.

För att kunna kommentera eller ha åsikter om vården och medicinska överväganden behöver jag fullständig medicinsk information och bakgrund av vården som jag inte har tillgång till. Dem medicinska uppgifter som finns i ditt mail går tyvärr inte att dra någon slutsats av och inte heller är det möjligt för mig att förstå vad det handlar om.

När det gäller vården och medicinska frågor skulle jag vilja rekommendera dig att du vänder dig till din ordinarie vårdcentral och framföra dina funderingar och frågor med tanke på att fullständig information om din hälsosituation finns där. Skulle det trots allt vara så att du inte riktigt är nöjd med sjukvården är det bra om du kontaktar patientnämnden.

Med vänliga hälsningar

NN
Specialist i allmänmedicin,
Medicinsk rådgivare Enhet vårdval och fördjupad uppföljning
Koncernstab beställning och produktionsstyrning av Hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Respons:
Den doktorn vet inte vad den frågar efter när denne skriver:
…behöver jag fullständig medicinsk information och bakgrund av vården som jag inte har tillgång till.”
Det är nästan så att jag har god lust att göra det.

Sista stycket upplever jag nästan som en kränkning.
Bortsett tipset om patientnämnden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *