Bild på bloggens författare

Nisse

blogg.ngn.nu

Tiden före (historiken) till den här bloggen finner du här
(fast jag är 'snart' klar med att ha överfört 'allt', hit):
ngn_blogga_nu

ons 28-sep-2005 10:58Linda Jasniskij, Informationsansvarig Västtrafik Skaraborg. Verkar inte höra av sig. Så det får gå i stå tills jag är i form igen.
Men jag trodde Västtrafik var måna om att riktiga siffror presenterades och om nu de siffror jag presenterat är felaktiga så borde de väl snarast höra av sig och se till att jag i så fall rättar till dem, eller?

Så här är sifferlägen. Linda har i pressen gått ut och sagt att 93% färdtjänstresenärer respektive 94% sjukreseresenärer var nöjda, för januari månad 2005. För samma period presenteras att det utförs ca 6000 resor per dag.

Det skulle totalt betyda ca 180000 resor per månad och då för januari 2005.

I det material jag fått från SLTF har det skett 27 st telefonintervjuer gentemot färdtjänstresenärer och 25 st mot sjukreseresenärer, inom VGregionen, i januari 2005.

För en obestämd period har Västtrafik tillgång till totalt 659 intervjuade färdtjänstresenärer och 529 sjukreseresenärer.

Enligt uppgift är Västtrafik av SLTF rekommenderade att dagligen för färdtjänst (och för sjukresor antar jag) skicka in 3+3 datorslumpade utförda resor från föregående dag, dagligen.

Det skulle innebära, för januari; 93 färdtjänstresenärer och 93 sjukreseresenärer. Och av dessa har alltså 27 respektive 25 svarat.

SLTF menar att svarsfrekvensen för hela landet är 63% för färdtjänstresenärer och 53% av sjukresenärerna. Och att den största delen av bortfallet beror på att de har ett felaktigt telefonnummer eller att ingen svarar.

Men om nu Västtrafik gjort som SLTF rekommenderar (vilket i sig kan ifrågasättas) så ligger svarsfrekvensen för januari 2005 på 29% för färdtjänstrfesenärerna och på ca 27% för sjukresererenärerna.

Med dessa siffror som underlag går Västtrafik ut, via Linda Jasniskij, Informationsansvarig Västtrafik Skaraborg, och säger att:” 93% färdtjänstresenärer respektive 94% sjukreseresenärer var nöjda, för januari månad 2005”.

186 av 180000 är ca 1 promille. Att det skulle utgöra att statistiskt säkerställt underlag ställer jag mig tveksam till. Och dessutom när svarsfrekvenserna är så utomordentligt låga.

Igen, för januari 2005, då Västtrafik utförde ca 180000 Färdtjänstresor och sjukresor. Telefonintervuades 27+25=52 personer. Av dessa 27+25 var 93% respektive 94% nöjda.

Och med det sifferunderlaget går Västtrafik ut och menar att ALLA som åker färdtjänst och utnyttjar sjukresor skulle vara nöjda och då enligt en marknadsunderökning.

Jag skulle inte presenterat dessa siffror utan en källgranskning.

Väntar fortfarande på eventuella korrigeringar från västtrafik.

 
Skicka den här texten/blogginlägget Skriv Ut Det Här Inlägget

Skriv en kommetar till “Västtrafik:”

United States Den här flaggan kommer att visas tillsammans med din kommentar (på första 'nivån').


Pga av spam så går det inte längre att sk prenumerera på kommentarer till inlägget.
Dessutom, din kommentar visas inte förrän jag godkänt den.

Proudly powered by WordPress. Temat (layout) gjort med WordPress Theme Generator.
Copyright © blogg.ngn.nu. All rights reserved.
Creative Commons License NGN-Konsult © 2007
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Sweden License.