Cervikal Spinal Stenos

Vad är det? Orsak? Vanligaste besvären?
Diagnos? Behandling? Vad kan jag göra själv?
Varför inget om Lumbal Spinal Stenos?    

Cervikal betyder att det hör hemma i halsryggraden
Spinal att det är i ryggraden eller mer rätt, i den.
Stenos betyder att det handlar om någon form av bennybildning.

Vanligast är att Cervikal Spinal Stenos uppträder på en eller flera nivåer i halsryggraden med en fokusering till nivåerna C4-C7. Det är vanligast där. Antagligen beroende på att det är de nivåer som rör sig mest när vi använder nacken och rör på huvudet.

Det är alltså en bentillväxt och den är vanligast på de s.k. kotkroppskanterna. Och denna typ av tillväxt kallas då osteofyter. Vanligast är att dessa s.k. osteofyter växer på ett sådant sätt att de gör utrymmet för ryggradsnerverna mindre. Men de kan också växa så att de trycker till på själva ryggmärgen. Det förekommer också att de växer framåt och kan då orsaka sväljproblem.

Ibland skiljer doktorerna på att bentillväxterna är centralt placerade eller mer åt sidorna. Är stenosen mer ut mot sidorna kan det kallas för: Cervikal Lateral Spinal Stenos.

Bentillväxt kan också ske vid kotornas övriga / andra leder, de s.k. facettlederna. Det kallas då inte för Spinal Stenos utan mer allmänt för osteoarthrit.


 
Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16