Cervikal Spinal Stenos

Vad är det? Orsak? Vanligaste besvären?
Diagnos? Behandling? Vad kan jag göra själv?
Varför inget om Lumbal Spinal Stenos?    

Den direkta orsaken till Cervikal Spinal Stenos är bentillväxningar i halsryggraden.

Men vad beror bentillväxningarna (ostefyter) på?

Det finns en teori om att det skulle kunna vara en irritation av kotkroppskanterna. Denna irritation skulle komma från att en inflammation eller infektion mjukar upp kotkroppskanten och på så sätt stimuleras nybentillväxning. Skillnaden mellan inflammation och infektion är att inflammation förklaras med överretning och infektion där är det en bakterie som ligger bakom.

Men orsaken till osteofyter kan också vara spondylos som är en ickeinflammatorisk sjukdomsprocess i kotan.

Om jag förstått det rätt så kan osteoarthrit också vara en orsak till bildandet av osteofyter. Med osteoarthrit menar jag då att det är en inflammatorisk sjukdomsprocess i ben och leder.

Nu kommer vi till det intressanta; det finns dokumenterat att borrelia kan leda till arthrit. Arthrit är då en ledinflammation som orsakas av just bakterier.

En intressant tanke. En Borreliainfektion kan vara den utlösande eller förklarande orsaken till en Cervikal Spinal Stenos. Undrar om det finns några vetenskapliga undersökningar som verifierar den hypotesen?

Annars är den gängse medicinskt vetenskapliga förklaringen att det beror på ärftlighet eller att man föds med en "svaghet". Alla börjar ju "åldras" i leder och diskar vd ca 20 års ålder. Att det beror på "normal" förslitning. Och hos en del där slits det helt enkelt ned fortare på.

Kan hårt arbete vara orsak? Självklart! Det är läkarvetenskapen enig om. Problemet för oss dödliga är försäkringsbolagen. De anser att om det finns en normal förslitning så kan den inte särskiljas från en påstådd förslitning orsakad av hård arbetsbelastning. De lägger alltså bevisbördan på den sjuke och den kan ju inte bevisa att den har eller inte har en normal förslitning, den vet ju bara att den fått en förslitningsskada som sannolikt har ett 100% samband med aktuellt jobb.
Jag skulle hellre se att de lade det kravet på aktuell arbetsplats. De ska kunna bevisa att aktuella arbetsuppgifter inte överbelastar och kan orsaka förslitningar. Om arbetsplatser inrättar arbetsmomenten så att det omöjligt kan ge överbelastning eller förslitningsskador, efter följda instruktioner,  ja skulle då en arbetare få just dessa skador ja då skulle denne ha fått det var som helst - en normal, visserligen kanske för tidig, förslitning.
Jag är då i alla fall övertygad om att ingen med mening går och skaffar sig de här besvären.

Trauma / olyckor kan också vara förklaringsmodell, t.ex. en gammal Whiplash. Brustna / trasiga ligament, muskler och muskelfästen anses då skapa spänningar eller felbelastningar som till slut ger irritationer som så sprids vidare och ger osteoarthrit -> osteofyter -> Cervikal Spinal Stenos.

Ofta är detta gissningar. Doktorerna vet med andra ord inte vad orsaken kan vara. Och det är synd, för det skulle underlätta rehabilitering och förebyggande hälso- och sjukvård.


 
Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16