Cervikal Spinal Stenos

Vad är det? Orsak? Vanligaste besvären?
Diagnos? Behandling? Vad kan jag göra själv?
Varför inget om Lumbal Spinal Stenos?    

En sak är hur doktorerna sätter diagnosen en helt annan sak är det att få en.

Oftast vill doktorerna sätta den s.k. diagnosen rygginsufficiens, vilket betyder icke fungerande rygg. En förklaring, inte en diagnos, med andra ord. Och av någon märklig anledning får kvinnor den i högre grad än män?

En duktig doktor kan ställa diagnosen Cervikal Spinal Stenos enbart på kliniska undersökningar (symptombild, neurologisk status t.ex. via test av diverse reflexer och känsel) och sjukdomshistoria (anamnes). Denne kan också ganska precis bestämma vilka kotor i halsryggraden som är involverade.

Det vanligaste är dock att det görs en s.k. slätröntgen. På den syns bentillväxningarna och eventuella nivåsänkningar av kotorna (denna nivåsänkning uppkommer endast om mellankotsdiskarna har skadats eller s.k. degenererats (tillbakabildats / försvunnit)).
En slätröntgen tas också för att utesluta andra förklaringar och sjukdomstillstånd, t.ex. skellettcancer, tumörer, kotbrott, infektioner etc.

En s.k. magnetröntgen är det absolut säkraste sättet att mer precis se hur det ser ut. Men av någon underlig anledning (pengar; den lär kosta ca 8000SEK) så vill inte doktorerna remitera till den undersökningen. De menar att en sådan undersökning endast är nödvändig om man ska till att operera.

Jag vill nog mena att man skulle tjäna in en hel del på att vara lite mer frikostig med magnetröntgen. Då skulle fler få mer adekvat (rätt) behandling (rehabilitering) vid t.ex. sjukgymnastik.

Det vore då också betydligt säkrare att gå till t.ex. kiropraktor eller naprapat, eftersom de sysslar med s.k. manipulering.

Numer är också s.k. kognitiv[1] terapi populärt. Då är en magnetröntgen utmärkt eftersom den är så tydlig och du kan då precis se hur det ser ut och det är lugnande.


 
[1] Kognitiv är här att med hjälp av intellektuell kapacitet lära sig, ta in så mycket kunskap som möjligt om ens eget sjukdomstillstånd. Teorin är att ju mer du vet ju mindre orolig behöver du vara och du vet mer precis hur du ska bete och förhålla dig.
 
Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16