Cervikal Spinal Stenos

Små och stora muskelsammandragningar.

Att jag väljer att skriva om just dessa besvär separat har att göra med att just dessa besvär tar inte doktorerna någon notis om. Men de kan vara tidiga signaler på att något otyg är på gång. Och de är sena signaler på att enstaka eller ett flertal nervrtrådar håller på att lägga av eller har lagt av.

Dessutom förnekar de flesta doktorerna att detta skulle ha något samband med Cervikal Spinal Stenos.


 

Doktorerna har ju en förmåga att svänga sig med tjusiga uttryck. Och det är inte alltid det blir rätt.

Jag vill mena att följande muskelaktiviteter har ett samband med den påverkan Cervikal Spinal Stenos har på nerver som går till och från muskler:

Fascikulation (från fasciculus = liten bunt) är den samtidiga kontraktionen (vanligtvis en väldigt kortvarig sammandragning) av en muskelbunts fibrer. Alla innerverade av samma (LMN = Lower Motor Nerv) s.k. Nedre Motoriska Nerv (NMN). En NMN med alla muskelfibrer som den innerverar kallas en motorenhet; och att muskelfibrerna i en motorenhet vanligtvis är grupperade tillsammans. När en NMN skadas, kan förändringar i membranets genomsläpplighet av joner orsaka aktiviteter, vilka uppträder oberoende av aktiviteter i närliggande NMN’s, vilka producerar en isolerad samtidig ryckning av motorenheten. Sådana fascikulationer är ofta tydligt synliga för ögat. När en NMN väl är död uppstår inga mer fascikulationer.
Fascikulationer är tecken på skada, på fortfarande levande NMNs.
Fibrillation Autonoma aktiviteter, men i enstaka ickeinnerverade muskelfibrer. Fibrillationer är inte tydligt synliga (förutom möjligtvis i tungan, men de känns!), för att ”se” dessa krävs vanligtvis EMG (electromyelografi) – som mäter elektrisk aktivitet i muskler. När en ickeinnerverad muskelfiber tillbakabildas fullständigt, skapar den inte längre några fibrillationer.
Fibrillationer är ett tecken på fortfarande levande, ickeinnerverade muskelfibrer.
 
Vidare finns också följande muskelaktiviteter. Här vill jag mena att har man dessa besvär behöver det inte betyda att Cervikal Spinal Stenos ensamt är förklaringen.
Spasm Plötslig ofrivillig sammandragning av enstaka muskel i en större grupp av muskel
Kramp En smärtfull variant av spasm
Myokymier Ihållande fibrillära ryckningar eller kontraktioner av hela muskelmassan förbundna med sensibilitetsrubbningar vid neuriter, överansträngningar, hysteri osv. Kroniskt hårt spända muskler.
Tics En ofrivillig ryckning i muskel som vanligtvis är viljestyrd.
Reflexryck Alla muskler som är involverade vid en reflex. Du rycker snabbt åt dig armen t.ex. Dessa reflexryck orsakas ofta av en plötslig smärta någonstans i de muskler som är involverade i en specifik reflexfunktion.

 
Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16