Cervikal Spinal Stenos

Vad är det? Orsak?

Vanligaste besvären?

Diagnos? Behandling? Vad kan jag göra själv?
Varför inget om Lumbal Spinal Stenos?    

Det vanligaste påståendet från våra doktorer är att de flesta (60% av en undersökt grupp män (Norrköpingsundersökningen)) har förträngningar i ryggraden och det ger inga besvär alls. 

Först kan vi ju fundera på av vilken anledning vi får den informationen? Ska vi därmed gå hem nöjda? Tror inte doktorn på mig? Är det helt osannolikt att jag tillhör "de andra"?

Det doktorn inte säger som kommer från samma undersökning är att de också hittade män med ytterst små eller inga alls förträngningar och dessa hade jättebesvär. 
Hur förklaras det där? Jo, vi är alla lika olika på insidan som vi är på utsidan. 
Visste ni att den ryggrad som allmänläkare utbildas på, den som förekommer i den medicinska litteraturen, den finns bara på 20% av befolkningen. 
De flesta avviker alltså från den s.k. normalryggraden. 
Och så ska doktorerna agera efter vetenskaplig grund?

Till de nu kända och vanligaste besvären (och en del mindre vanliga), orsakade av Cervical Spinal Stenos:


Smärta / värk
Svaghet
Känselsensationer 
Muskelsammandragningar
Yrsel / balanssvårigheter
Klumpighet
Tinnitus
Illamående
Sväljsvårigheter
Andningsproblem
Urineringsproblem
Depression
Koncentrationssvårigheter
Minnesstörningar
Lättirriterad
Trötthet
Sömnstörningar
Obefintliga s.k. marginaler
Folkskygghet

Typ Besvär Lite mer förklarat. Utförligare förklaring.
Fysiska Smärta / värk Främst från nack- och ryggmuskler, bröstmuskler. Axlar, överarmar, underarmar, händerna & fingrar.

Muskelsmärtan har ofta en s.k. kärna. En punkt där det värker extra jävligt.

Inte ovanligt med ren ledsmärta.

En och samma muskel kan få sina nervimpulser från olika ryggmärgsnivåer. Och omvänt en och samma ryggmärgsnivå kan skicka nervimpulser till olika muskler / muskeldelar.
Detta benämns som myotom. 
En duktig doktor kan genom att registrera din beskrivning av smärtan säga i vilken nivå eller i vilka nivåer  i halsryggen man kan hitta påverkan.

Det finns också något som benämns skeleotom. Samma princip som vid myotom och dermatom. Har inte träffat på någon som kunnat detta. Ofta räcker det ju att kunna myotom och dermatom. 

  Svaghet Släpphänt, kraftlöshet Givetvis kan svagheten i tråkiga fall leda till förlamningar.
  Känselsensationer eller jag kallar det nervillusioner.  Vanligast är rena känselbortfall och domningar / myrkrypningar. Brännande smärta i huden. Hudområden kan kännas kalla eller varma - fast de är det inte. Själv har jag haft en sensation som yttrade sig i att det kändes som om det rann vatten över handleden.
Känsla av nålstick under naglarna.

Dessa känselsensationer kan liksom smärtan / värken ha en punkt eller kärna där det är som värst och en spridning utifrån den.

Dessa känselsensationer och dess utbredning följer ofta något som benämns dermatom. Mer eller mindre avgränsade hudområden.
En duktig doktor kan genom att registrera din beskrivning av dina hudkänselsensationer säga i vilken nivå eller vilka nivåer i halsryggen man kan hitta påverkan.
  Små och stora muskelsammandragningar Drabbade muskler är de som ligger i närheten av de utsatta musklerna eller besvärsområden. Läs mer>>
  Yrsel / balanssvårigheter   Förklaringen till detta är inte att det kan bli skador i hjärnan utan det är mer sannolikt att det är störda nervsignaler från kroppens s.k. gyroreceptorer. En slags känselceller som håller reda på en kroppsdels position i förhållande till gravitationen.
  Klumpighet Man slår i oftare än förut. Tappar ofta saker. Svårt med pilliga saker. Jag fick svårigheter med att skriva med en penna.  
  Tinnitus Inte alltid tydligt lokaliserad till just örat utan kan finnas lite var stans inne i huvudet. Det är ytterst få doktorer som vill erkänna att det finns tinnitus som har en muskulär orsak. Att tinnitus skulle bero på överspända muskler som fäster främst i nacken, nära öronen och käkmuskulatur.

Vi som har denna typ av tinnitus ja vi vet ju att det finns ett samband. Synd bara att det finns så många läkare som inte fattat det.

  Illamående I samband med värk. Oavsett vad doktorerna säger så kan man ha så ont så att man mår illa. Speciellt om du har centrala osteofyter som trycker på ryggmärgen du kan då dels få signalstörningar till magnerver (det går inte att utesluta att det kan ske s.k. patologiskt överförda nervimpulser till Nervus Vagus.
Det kan också vara så att ett centralt tryck på ryggmärgen kan ge felaktiga nervimpulser till muskler i nedre delen av buken. Överspända sådana muskler kan påverka andra nervsignaler i buken och på så sätt ge upphov till känslor av illamående.
Detta är så komplext så det är näst intill omöjligt för en läkare att känna till hela mekanismen. Vårt nervsystem är utomordentligt komplext och invecklat och kommunicerar inte bara utifrån och in samt inifrån och ut. Det sker också en hel del s.k. direkta nervsignaler, t.ex. de s.k. reflexbågarna samt även andra reflexer där ryggmärg över huvudet taget inte är inblandad.
       
  Mer ovanliga:    
  Sväljsvårigheter   Växer s.k. osteofyter framåt, in mot kroppen, finns risk för att det kan störa matstrupen och därmed ge sväljsvårigheter.
  Andningsproblem   Vi har nervgrenar som utgår från nackregionen och ned mot utsidorna bak på bålen till muskler som bidrar till andningen. Vi har också nervbanor som utgår från nackregionen vilka delvis styr diafragmans muskelarbete.
Den som har Cervikal Spinal Stenos med andningspåverkan har oftast lättare för s.k. magandning. Detta innebär att vardaglig andning inte behöver påverkas negativt.
Vid stress och kraftig fysisk ansträngning är det givetvis ett hinder att inte fullt ut kunna använda bröstkorgsandning.
  Urineringsproblem   Det här är ett besvär som beskriv mer när man studerar besvärsbilden vid Lumbar Spinal Stenos. Men det finns beskrivet att detta kan uppkomma även vid Cervikal Spinal Stenos.
Då antas en central osteofyt trycka på ryggmärgen vid den punkt där signaler till och från (upp och ned) urinblåsa och urinvägar går. Och då störa dessa nervsignaler.
       
Psykiska Depression   Givetvis innebär kronisk smärta och andra handikappande besvär att man blir deprimerad. Detta benämns exogen depression och innebär faktiskt att orsaken förklaras utifrån konkreta händelser. 
En annan form av depression är den endogena - inifrån kommande. Ingen självklar orsak. 
Den endogena är framgångsrik att medicinera. 
Den exogena får man bäst resultat med samtalsterapi och s.k. kognitiv terapi. Kognitiv innebär att man lär sig så mycket som möjligt om sin kropp, sina besvär etc. Ett annat s.k. modeord för detta är cooping (att lära sig stå ut med sina besvär, sin smärta. Det är inte farligt.).
En del doktorer vill gärna ge en lägre dos av antidepressiva läkemedel. Det är tveksamt om effekten är gynnsam. Det ska vägas mot en hel radda biverkningar.
Däremot kan de antidepressiva läkemedlen ha en bromsande effekt på nervsignaler generellt och därmed bidra till att smärtupplevelsen blir mindre.
  Koncentrationssvårigheter   Att koncentrera sig kräver energi och ett visst mått av uthållighet. Om all energi går åt till att leva med ständig värk och smärta och andra konstiga besvär, då blir det inte något över till uthålligheten. Det är inte långa stunder som man kan vara koncentrerad.
  Minnesstörningar   Det är inte bara det fysiska uthålligheten som drabbas. Närminnet tar också stryk. Närminnet är beroende av koncentration och associationer. Om koncentrationen ständigt störs av smärtimpulser och associationerna likaså. Ja då får inte närminnet mycket data att spara.
  Lättirriterad   Eftersom man vandrar omkring i vardagen, på reservkrafterna så finns inga toleranser. Humörsvängningarna kan komma fort  Väldigt jobbigt för närstående, också.
  Trötthet   Att ha ständig värk och / eller ständigt spända / ansträngda muskler är otroligt tröttande.
  Sömnstörningar En del kan inte sova alls andra sover jättemycket. Antigen gör värken och smärtan att man inte kan sova eller så tröttar den ut så till den milda grad att man i princip bara sover, av utmattning.
       
Både fysiskt och psykiskt Obefintliga s.k. marginaler.   Det här drabbar både kroppsliga funktioner och psyket.
Normalt har vi ju en överkapacitet. Vi kan lägga in en extra växel och gå på nästan 150% av normal kapacitet.
Har du besvär orsakade av Cervikal Spinal Stenos så har du ingen överkapacitet. Det är en jätteansträngning att korta stunder kämpa sig upp mot 100% av en normal kapacitet.
Det kan också vara så att du kan agera upp mot 100% men bara under en begränsad tid - sedan är det slut.
Detta besvär är nog det som omgivningen har svårast att förstå.
       
Socialt Folkskygghet   Det är jobbigt att ständigt behöva förklara sig. Det syns ju inte utanpå. Och oron gnager hela tiden där om att man kanske inte blir trodd.
Det är då lättare att säga nej tack till social samvaro. I alla fall nya sociala kontakter.
Att man dessutom fort blir trött gör inte att man hamnar i topp på den sociala listan.
Har man dessutom svårt för att tygla sin lättirritabilitet så blir man ju näst intill asocial.
Mer att läsa:
Källa: (http://www.peacehealth.org/kbase/topic/special/uh2003spec/sec1.htm). (Engelska)
Symptom på Cervical Spinal Stenos:
  • Stelhet, smärta eller domningar i nacken, axlar, armar, händer och ben.
  • Balansproblem, släpande fötter, snubblar vid gång.
  • Urineringsproblem, det tar längre tid att kissa.

 
Kommentarer?: nisse@ngn.nu
Uppdaterad: 2011-03-16